PROJECTMANAGEMENT

Een projectmatige aanpak helpt een organisatie om doelen beter te bereiken, niet zozeer vanwege de projectmatige aanpak zelf maar omdat deze aanpak bewustzijn bevordert en afdwingt dat er op voorhand beter nagedacht wordt en meer informatie beschikbaar komt waarop afwegingen beter gemaakt kunnen worden. Denk hierbij aan een juiste business-case, beoordelen of de benodigde resources wel beschikbaar en geschikt zijn, of de globale timing van het project wel klopt en welke risico's er onderkent kunnen worden. Deze harde criteria kunnen vervolgens verwerkt worden in een projectaanpak (waarvan tegenwoordig Prince2 de meest gangbare is).

Nog belangrijker dan het op de juiste wijzen managen van deze 'harde' criteria zijn de soft skills van de projectmanager. Deze soft skills zijn van belang om de opdrachtgever, projectmedewerkers en eventuele andere stakeholders en betrokkenen bij het project op de juiste wijze te informeren en te managen. Hiermee kan de juiste perceptie van het project behouden worden. Omdat interne medewerkers vaak een bepaalde historie, in zowel perceptie als werkdruk, met zich mee dragen is het voor hen vaak moeilijk om resultaatgericht en objectief te blijven in de rol van projectleider of projectmanager.

Daardoor is het inhuren van een freelance projectmanager of projectleider in de meeste gevallen een goede optie, mits hij of zij maar organisatiesensitief is, oftewel: in staat is om zich de branche en omgeving snel 'eigen te maken'.

B-GAIT Vierkant (grey) (Small)