IT Outsourcing, Offshoring en Nearshoring

De wereld verandert en de wereld verandert in rap tempo en wordt steeds 'opener'. Mede door de snelle vooruitgang op internetgebied hebben we binnen 'een klik' toegang tot veel informatie en kunnen we eenvoudig communiceren met elkaar, onafhankelijk van fysieke locatie.

De automatiseringsgraad binnen organisaties gaat in een onverminderd hoog tempo door en het aantal nederlanders stijgt niet evenredig snel mee. Ook het aantal nederlanders dat over voldoende kennis, ervaring en bagage bezit is bij lange na niet toereikend genoeg om aan de 'vraag' te voldoen.

Indien uw organisatie of bedrijf dus in redelijke mate afhankelijk is van IT  is het in veel gevallen niet echt de vraag of u moet gaan outsourcen, offshoren of nearshoren maar is het alleen een kwestie van wanneer

Dit kan alleen succesvol zijn als:

  • directie en management er in gelooft en in staat is om dit op de juiste manier over te dragen aan de medewerkers
  • de processen binnen de organisatie van voldoende niveau zijn
  • de juiste communicatiemiddelen benut worden
  • de juiste communicatiekanalen bewandeld worden
  • de juiste mensen aan boord zijn, zowel extern als intern

Dit klinkt eenvoudig maar dit is het zeker niet en na enige tijd komen er dan de geluiden dat het 'aan de externe partij ligt' of dat 'het niet geschikt is voor onze organisatie' en vervolgens over gaat tot het zogenaamde 'backsourcen'. De vraag is dan of het niet zonde is van de gedane investering en of de organisatie dan niet weer 'terug bij af' is.

Ook hier geldt dat het aan boord halen van de juiste mensen met de juiste expertise een voorwaarde voor succes is. Ook indien u zich herkent in de situatie 'dat het niet lukt' is het in ieder geval een poging waard om te kijken of de mensen met de juiste expertise wel in staat zijn om het tot een succes te maken en de gedane investering in tijd, kennis, geld en middelen nog kunnen redden.

B-GAIT Globe (grey) (Small)