INTERIM MANAGEMENT

De wereld verandert en de wereld verandert in rap tempo en wordt steeds 'opener'. Mede door de snelle vooruitgang op internetgebied hebben we binnen 'een klik' toegang tot veel informatie. Dit biedt ons de mogelijkheid om steeds beter te vergelijken waardoor we ook een steeds betere prijs/kwaliteit kunnen nastreven.

Organisaties worden zich steeds meer bewust welke kansen en mogelijkheden deze informatieontsluiting biedt en kunnen zich steeds meer op de kernwaarden van hun bedrijf richten. Om snel te kunnen schakelen en goed in te kunnen spelen op de commerciele kansen en uitdagingen van het bedrijf is het zaak om op de juiste momenten de juiste expertise aan boord te hebben of te halen. De manier bij uitstek om dit te doen is om tijdelijk goede freelancers met de juiste competenties aan boord te halen. Het is niet voor niets dat het aantal freelancers en zzp-ers de afgelopen jaren explosief is gestegen.

Een freelance interim manager is over het algemeen gedreven en zicht heel bewust van z'n kwaliteiten en valkuilen. Het risico voor een organisatie voor het inhuren van een freelance interim manager is vele malen kleiner dan het aannemen van een fulltime medewerker in loondienst. 

B-GAIT Driehoek (grey) (Small)